070-444 64 39

SEKRETESSPOLICY FÖR BYRÅ SIFFRA & GRAFIK AB

 

SENAST UPPDATERAD 2013-11-20

 

Byrå Siffra & Grafik AB förpliktigar sig till att skydda ditt privatliv och se till att dina personuppgifter är skyddade. Den här sekretesspolicyn beskriver vilken sorts information vi samlar in, hur vi använder och hur vi skyddar den.


VAD TÄCKER DEN HÄR SEKRETESSPOLICYN?

Sekretesspolicyn gäller alla personuppgifter vi samlar in genom webbsidor, varumärkessidor på plattformar hos tredje part (så som Facebook eller Youtube) och applikationer som används eller länkas till via sådana sidor eller tredje parts plattformar, som användes av eller på order av Byrå Siffra & Grafik AB. Byrå Siffra & Grafik AB är ansvarig för den webbplats du besöker och även för skyddande av personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. 

Om du inte godkänner att vi använder dina personuppgifter på det här sättet ber vi dig att inte använda Byrå Siffra & Grafik AB webbplats.


VAD TÄCKER INTE DEN HÄR SEKRETESSPOLICYN?

Den här sekretesspolicyn täcker inte:
Information som insamlas av tredje parts webbsidor, plattformar och/eller applikationer ("tredje parts webbplatser") som vi inte har kontroll över;
Information som insamlas av tredje parts webbplatser som du får tillgång till via länkar på Byrå Siffra & Grafik AB webbplats; eller
banners, tävlingar och annan reklam eller erbjudanden vi sponsrar eller deltar i på tredje parts webbplatser.
Tredje parts webbplatser har egna sekretesspolicys och villkor. Vi uppmanar dig att läsa dessa innan du använder tredje parts webbplatser.


ÄR DU UNDER 18 ÅR?

Byrå Siffra & Grafik AB:s webbplats är utformad och avsedd för bruk av personer som är 18 år eller äldre. Vi inhämtar vi godkännande av förälder eller vårdandshavare (för personer under 18 år) innan vi samlar in personuppgifter där godkännande krävs genom gällande personuppgiftslagar och villkor (åldern i vilken godkännande krävs varierar mellan länder). Om vi upptäcker att vi har samlat in uppgifter från någon utan ett sådant godkännande raderar vi dessa snarast. Om du är under 18 men över den ålder vid vilken förälders godkännande krävs i ditt land, bör du läsa igenom villkoren i denna sekretesspolicy med en förälder eller vårdnandshavare för att se till att ni förstår dem.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

I denna sekretesspolicy betyder "personuppgifter" information eller delar av information som kan identifiera dig. Det här inkluderar generellt uppgifter så som ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. 


UPPGIFTER DIREKT FRÅN DIG

Vi kan samla in information från dig direkt när du ger oss dina personuppgifter, t.ex. när du registrerar dig och skriver upp dig för att få information, använder applikationer, köper en produkt eller tjänst från oss, fyller i en enkät, skriver en kommentar eller ställer en fråga. Uppgifter vi kan samla in direkt ifrån dig inkluderar:
Namn
E-postadress
Användargenererat innehåll, inlägg och annat innehåll du laddar upp till Unilevers webbplatser.

 

SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi vidtar alla lämpliga försiktighetsåtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra och kräver att alla tredje parter som hanterar eller bearbetar dina personuppgifter åt oss agerar på samma sätt. Tillgång till dina personuppgifter är begränsad för att förhindra otillåten åtkomst, modifiering eller missbruk och våra anställda och agenter får endast tillgång till information de behöver.

 

DINA RÄTTIGHETER OCH KONTAKTINFORMATION

Om du har någon fråga, kommentar eller fundering om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att klicka på kontaktlänken på den Byrå Siffra & Grafik AB-webbplats som hänvisade dig till denna sekretesspolicy. Din förfrågan dirigeras då till den ansvarig inom Byrå Siffra & Grafik AB.
Du har rätt att ange om du:
Inte vill bli kontaktad av oss hädanefter
Vill att vi korrigerar, uppdaterar eller raderar dina personuppgifter i vårt register
Vill rapportera missbruk av dina personuppgifter
För att hjälpa oss hantera din förfrågan vill vi att du anger ditt fullständiga namn och uppgifter.


ÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy regelbundet genom att publicera den uppdaterade versionen av sekretesspolicyn på Byrå Siffra & Grafik AB webbplatser. Vi meddelar dig inom rimlig tid om det sker väsentliga förändringar av materialet. Vi uppmanar dig att regelbundet besöka sidan för att hålla dig informerad om hur vi använder dina personuppgifter.