070-444 64 39

Jag skapar eller gör om din grafiska profil och på köpet följer även en grafisk manual. Företag och organisationer är i högsta grad beroende av sin visuella presentation där en konsekvent tillämpning av element och regler ger ett starkare intryck som är lätt att komma ihåg. Den som tar hand om sin profil uppfattas också som trovärdig och kompetent och det är få som idag har råd att strunta i hur de presenterar sig inför omvärlden.

En enhetlighet och klar konsekvens som visar på vem som ligger bakom ett budskap, en tjänst eller en produkt är därför mycket viktig. Den grafiska profilen tillämpas även på webbplatsen och vid behov bygger jag om din webbplats så att all kommunikation med omvärlden likriktas och igenkänningsfaktorn ökar.