070-444 64 39

En webbplats är det naturliga navet i din digitala plattform. Det är den viktigaste kanalen eftersom man själv kontrollerar den helt och hållet. En modern webbplats bygger på bland annat ett CMS, ett så kallat innehållshanteringssystem som i det här fallet är Joomla. 

Webbplatsen ska ge mer svar än skapa nya frågor hos besökaren. En webbplats innehåller många delar, bl.a. teknik, formgivning, användbarhet, sökmotoroptimering, konvertering och innehåll. Det finns mycket att hålla reda på, men det är det jag gör. I ett antal år byggde jag hemsidor genom att "knacka html". Därefter kom redigeringsprogram in i bilden och ungefär samtidigt även CSS som gör det möjligt med en enhetlig layout som det är lätt att ändra själv över hela hemsidan på en gång.

Nu är det sk CMS-program som gäller, vilket i sin tur öppnat för helt nya möjligheter. Bland fördelarna kan nämnas att antalet arbetstimmar och därmed också kostnaden sjunkit.

verktygslada