070-444 64 39

Skärmdump - en webb-baserad enkät

Om du klickar på länken ovanför kommer du till ett exempel på hur en webb-baserad personalenkät skulle kunna se ut, nedan visar jag översiktligt hur ett par av frågorna besvarats och även ett exempel på hur resultatet kan presenteras. 

Efter att ha bearbetat metadata är det ocskå möjligt att visa resultatet mer detaljerat per enhet, grupp osv med t.ex. spindeldiagram. Då går det att överlappande visa hur olika avdelningar eller enheter jämförelsevis besvarat samma frågor.

1 2

Kontakt

Hammarby allé 119
120 64 Stockholm
070-444 64 39
08-640 56 15
Mån - fre  8-17
Helger i mån av tid