070-444 64 39

Jag genomför och analyser patientenkäter och presenterar resultatet som en layoutad och klar rapport, från ax till limpa.

I det här exemplet ville uppdragsgivaren utvärdera hur de äldre upplevde den hemtjänst företaget levererade nattetid och detta som ett led i sin strävan att tidigt fånga upp synpunkter. Till vänster framsidan på rapporten och till höger ett urklipp från presentationen.

pr6

Kontakt

Hammarby allé 119
120 64 Stockholm
070-444 64 39
08-640 56 15
Mån - fre  8-17
Helger i mån av tid