070-444 64 39

Ett antal kommuner anlitar mig regelbundet för att analysera ungdomsenkäter. I det fallet börjar jag med enkätsvaren, varefter jag från ax till limpa sammanställer text och layout till ett färdigt magasin.

Det övergripande syftet och mitt arbetssätt är att leverera något som ska vara så enkelt som möjligt att ta till sig. Politiker och tjänstemän tar ofta sin utgångspunkt i analyserade enkäter, men den bärande tanken är att även skolpersonal, elever och föräldrar ska kunna ta till sig de populärvetenskpligt skrivna rapporterna utan att det ska upplevas som en alltför stor ansträngning.

bengtsboraskarlsholofs

Kontakt

Hammarby allé 119
120 64 Stockholm
070-444 64 39
08-640 56 15
Mån - fre  8-17
Helger i mån av tid