070-444 64 39

Vid uppdrag för universitet är uppgiften ofta att på ett snyggt och överskådlig sätt presentera tunga fakta. För det mesta utgår jag från kanske 100 sidor brödtext och tabeller som ska presenteras så att det ska bli lätt att förstå och trevligt att läsa.

För att budskapet ska nå så många som möjligt brukar jag slå samman tabeller och diagram som har ett inbördes samband för att därefter skapa figurer och med grafikens hjälp göra det enkelt att ta till sig ett komplicerat siffermaterial.

lpuu

Kontakt

Hammarby allé 119
120 64 Stockholm
070-444 64 39
08-640 56 15
Mån - fre  8-17
Helger i mån av tid